A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en comprar depósitos mais instalar unha línea de etiquetado, cun investimento de 53.932,00 para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 18.876,20 (o 75% financiada polo Feader).

Con este proxecto a empresa pretende aumentar a producción e mellorar a presentaión do producto elaborado.

Galiñanes, 10 – Lores – 36968 Meaño – Pontevedra (Spain)
T. +34 986 747 046 – F. +34 986 748 915